Warsztat Kreatywny:

Warsztat Kreatywny rozpoczyna II etap programu, podczas którego ogłoszony zostaje konkurs „Znajdź Haka na Raka”. Celem Warsztatu jest stworzenie przez młodzież projektu kampanii społecznej promującej profilaktykę nowotworową. Do Warsztatu Kreatywnego zapraszani są specjaliści z dziedziny marketingu i reklamy, którzy przekazują uczestnikom programu wiedzę na temat projektowania kampanii społecznych. Jest on realizowany w formie spotkania online, a podczas jego trwania młodzież ma szansę zadawać pytania gościom i ekspertom, uzupełniając w ten sposób swoją wiedzę nt. tworzenia kampanii, która ma wpłynąć na zmiany postaw polskiego społeczeństwa.

Zdjęcia z Warsztatu Kreatywnego.