OłNoł2
 21-01-2014
Następna osoba to Ada Marcol. Dobra dusza Naszych zespołów, gdy trzeba coś załatwić, porozmawiać z kimś, zawsze można na Nią liczyć.

Tweet