OłNoł2
 05-02-2014
Udało Nam się przeprowadzić ankietę. Zadaliśmy odpowiadającym 3 pytania. :)

1. Jak oceniasz swoją wiedzę o nowotworach?
a. bardzo dobrze
b.dobrze
c. źle
2. Czy skorzystałbyś/skorzystałabyś z badań profilaktycznych przeprowadzanych w swoim mieście?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
3. Czy wiesz jak zapobiegać nowotworom?
a. Tak
b. nie
c. Nigdy o tym nie myślałem.

Tweet