OłNoł2
 06-02-2014
Już jakiś czas temu, chcąc jeszcze bardziej przybliżyć Naszym koleżankom i kolegom całą akcję, wywiesiłyśmy w szkole, na tablicy informacyjnej plakat.

Tweet