OłNoł2
 06-02-2014
\"My już się nie obawiamy, na chłoniaka sposób znamy\" - jedno z konkursowych haseł

Tweet