OłNoł2
 07-02-2014
Wczoraj przeprowadziliśmy prelekcję o chłoniaku w Hufcu :). Harcerze bardzo chętnie Nas wysłuchali, i pozwolili zrobić kilka pamiątkowych zdjęć. Dziękujemy za poświęcenie Nam swojego czasu :)

Tweet