OłNoł2
 17-02-2014
Swoim Patronatem objęła Nas również Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Co więcej, wspomogła Nas finansowo, za co bardzo dziękujemy! :)

Tweet