Antyraczki
 25-02-2014
...I... Proszę Państwa, prosimy o uwagę. Zaczynamy naszą prelekcję dotyczącą chłoniaka. Prosimy o uważne wysłuchanie, gdyż po prezentacji będą trzy pytania i pierwsze osoby, które na nie poprawnie odpowiedzą otrzymają cenne nagrody!:)

Tweet